Ekonomia jest nauką o charakterze społecznym, obejmującą swoim zasięgiem bardzo wiele zjawisk i zagadnień. Bardzo często w tym właśnie kontekście pada takie określenie jak dobra. Patrząc na to z czysto ekonomicznego punktu widzenia, dobra te to – mówiąc najogólniej – wszystko to, co ma służyć temu, by zaspokajać potrzeby człowieka. Praktycznie zatem dla każdej osoby oznacza to coś zupełnie innego – prawda jest bowiem taka, że bardzo wiele zależy w tym momencie od tego, jakimi kto zasobami finansowymi dysponuje. Jest zupełnie logiczne, że kogoś, kto ma tych pieniędzy więcej stać na większą ilość rozmaitych dóbr, są one też lepszej jakości. Dobra są rozumiane w dwojaki sposób – albo jako kapitał finansowy, albo rzeczowy. Wspomnieć jeszcze trzeba koniecznie w tym momencie, że w wielu przypadkach dobra nie są pojmowane w kontekście zaspokajania materialnych potrzeb – w grę tutaj natomiast wchodzą potrzeby duchowe. Dobrem w takim znaczeniu są zatem między innymi sztuka oraz kultura, które służą zaspokajaniu właśnie duchowych potrzeb.

www.goforchange.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here