Marketing powstał wiele setek lat temu, choć jego pojęcie zostało wymyślone stosunkowo niedawno. Po czym więc można wnosić to, że marketing znali już nasi praprzodkowie? Otóż, przecież już od bardzo dawna sprzedawane są różnorodne towary i świadczone usługi. Niegdyś być może nie było znaków pieniężnych, ale i tak ludzie płacili czymś za niezbędne produkty. Była to zwykle wymiana barterowa, oznaczająca towar za towar. Już w czasach starożytnych stosowano promocję, która jest integralnym elementem marketingu. Były produkty, które miały cenę i w jakiś sposób docierały one od ich wytwórcy do finalnego konsumenta. Już z tego faktu wyłania się obraz marketingowych 4P, czyli ceny, produktu, promocji i dystrybucji. Co oznacza ta ostatnia wartość, otóż dystrybucja jest działaniem, które polega na przekazaniu dób i usług pomiędzy producentem, a finalnym konsumentem. Pomiędzy tymi dwoma osobami może istnieć szereg innych elementów, które nazywane są ogniwami dystrybucji. Do ogniw dystrybucji należy hurtownia, sklep detaliczny, agenci, brokerzy, pośrednicy i wiele innych osób i instytucji. Hurtownia najczęściej dystrybuuje dalej produkty, które otrzymuje od samego producenta, bądź też od zatrudnianych przez niego pośredników. Przez to, że kanał dystrybucji pomiędzy hurtownią a producentem jest bardzo krótki i wąski, towary, które można nabyć w hurtowni są znacznie tańsze, niż te dostępne w sklepach. Istnieje wiele rodzajów kanałów dystrybucji, które klasyfikuje się na przykład z uwagi na ilość osób i firm pośredniczących w wymianie dób i usług. Najczęściej kanały dystrybucji usług mają charakter bezpośredni i są krótkie. Trudno bowiem mówić o dystrybucji w kanale długim, jeśli chodzi na przykład o usługę fryzjerską. Zupełnie inaczej wygląda ta kwestia, jeśli chodzi o produkty. Na przykład wytwórca opon samochodowych przekazuje je do hurtowni, skąd trafiają one do sklepów. Tam mogą je kupić klienci bezpośredni, albo warsztaty samochodowe i ogumienia, które z kolei znowu mogą je sprzedać klientom. Im dłuższy kanał, tym z reguły marże poszczególnych ogniw sumują się w dużą kwotę, wpływającą znacząco na ostateczną cenę produktu.

www.twojadrogasukcesu.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here