Jak wygląda praca notariusza?

Notariusz pełni swoje funkcje z powołania przez ministra sprawiedliwości. Jest zobowiązany do przestrzegania ustawy z dnia 14 lutego 1991, czyli Prawa o notariacie. Mówiąc najogólniej zajmuje się tworzeniem aktów notarialnych i innych czynności z nimi związanymi.

Zadania notariusza

Zaczynając od podstawowych obowiązków, notariusz zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, poświadczeń odnośnie pozostania przy życiu, własnoręczności podpisu, oceny kopii w porównaniu z oryginałem. Zapisuje przebieg niektórych wydarzeń takich jak aukcje, czy zgromadzenia spółek prawa handlowego, sporządza protesty weksli i czeków.

Zajmuje się czynnościami odnośnie europejskiego poświadczenia spadkowego, zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstw lub osób fizycznych. Przechowuje wartościowe rzeczy, które mogłyby trafić w niepowołane ręce np. pieniądze, dokumenty, nośniki z poufnymi danymi, a nawet papiery wartościowe. Może zostać poproszony o utworzenie projektów aktów, stron, czy innych dokumentów. Poza tym może złożyć odpowiednie pismo odnośnie wpisu do księgi wieczystej.

Do jego obowiązków należy dbanie o dobro interesów, wszystkich stron biorących udział w sprawie. Musi on także płacić podatki na rzecz państwa od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, a niektórych przypadkach uiszczać opłaty sądu.

Ograniczenia i przywileje

Najważniejszą zasadą jest taka, że notariusz ma zabronione podjęcie pracy, która kolidowałaby z jego zawodem i powierzonymi mu obowiązkami lub w jakikolwiek sposób uchybiała by jej powagę. Nie może zatrudniać się w handlu, przemyśle, ani być pośrednikiem w prowadzeniu interesów. Zanim podejmie się jakiejkolwiek pracy, poza tą w charakterze naukowo-dydaktycznym, musi uzyskać zgodę rady izby notarialnej.

Jeśli chodzi o przywileje, każdy notariusz korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, ponieważ jest osobą zaufania publicznego. Może tworzyć spółki z innymi notariuszami, pod warunkiem, że będą one miały charakter cywilny lub partnerski, ale ograniczoną możliwością kształtowania odpowiedzialności. Ponadto od 2009, kiedy powstała Krajowa Rada Notarialna, każdy notariusz może z niej korzystać, aby ułatwić swoją pracę. Sytuacja wygląda tak samo jeśli chodzi o Notarialny Rejestr Testamentów, który funkcjonuje od 2011 roku.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here