W Unii Europejskiej zgodnie z obecnie obowiązującą dyrektywą 26/1996, która została zmodyfikowana w 1998 aby zostać przewoźnikiem drogowym przedsiębiorstwo musi spełniać trzy kluczowe, jakościowe warunku: – dobrej reputacji; warunek ten określają szczegółowo państwa członkowskie; jednak aby zostać przewoźnikiem drogowym w UE należy spełnić wymagania minimalne, jak np. zdolność do wykonywania zawodu, niekaralność za wyznaczone przestępstwa, – właściwej kondycji finansowej, polega ona na posiadaniu kapitału początkowego oraz środków na prowadzenie działalności (od każdego przewoźnika w Unii wymaga się posiadania środków w wysokości 9000 euro za pierwszy samochód i 5000 euro za każdy następny, – kompetencji zawodowej- każde przedsiębiorstwo, które chce zostać przewoźnikiem drogowym musi posiadać wiedzę z zakresu wyznaczonego przez dyrektywę, czego potwierdzeniem jest zdanie testu lub egzaminu. Spełnienie warunków oznacza wydanie przez właściwe organy licencji ważnej we wszystkich krajach UE. Wyznaczone przez Unię Europejską organy państw członkowskich mają obowiązek kontrolowania przewoźników w zakresie wypełniania przez nich warunków do zawodu nie rzadziej niż raz na 5 lat.

www.autotesty.net.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here