Rozpoczynając działalność gospodarczą należy liczyć się z koniecznością przygotowania biznes planu, czyli określenia planów długo i krótkoterminowych, w oparciu o aktualną ocenę sytuacji firmy, analizę rynku, czy analizę SWOT. Plan zawiera cele firmy, sposób ich osiągnięcia, oraz niezbędne zasoby do realizacji tych planów. Biznes plan przygotowuje się na okres nie dłuższy niż dwa lata, ponieważ ze względu na zmiany społeczno- ekonomiczne sporządzenie planu nie sprawdziłoby się w rzeczywistości. Plany horyzontalne określa się na 2-10lat. Tak sporządzony biznes plan będzie potrzebny w banku przy zawieraniu umów o kredyt, w innych instytucjach finansujących działalność małych przedsiębiorstw, przy zawieraniu umów z nowym wspólnikiem i kontrahentem oraz na potrzeby własne organizacji. Na potrzeby banku należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi procedurami. Poprawnie sporządzony przez kierownictwo firmy biznes plan jest wizytówką firmy i stanowi o powodzeniu w rozmowach z potencjalnymi inwestorami

www.onsearch.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here