Spadające jak grom z jasnego nieba ciosy, nagłe uderzenia – tak zazwyczaj wygląda problem przemocy w rodzinie oraz sytuacja tych, którzy stają się jej ofiarami. Warto pamiętać, że nie tylko przemoc fizyczna jest krzywdząca. Częstym problemem, którego lekceważyć nie można, jest przemoc emocjonalna, która również może stać się przyczyną licznych problemów ze zdrowiem, zarówno psychicznym, jak i fizycznym.
Każda forma przemocy prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Do poważnych problemów ze zdrowiem fizycznym należą połamane kości i inne urazy, będące efektem stosowania przemocy. Ofiary przemocy fizycznej są też zazwyczaj bardzo zestresowane, co prowadzi do kolejnych problemów: bezsenności, bóle brzucha i głowy, brak apetytu oraz większa podatność na infekcje. Cierpi również psychika, zaś częstymi dolegliwościami ofiar domowej przemocy są stany lękowe oraz depresyjne. Cierpią kontakty ze znajomymi i rodziną, gdyż sprawcy domowej przemocy zazwyczaj umiejętnie izolują swą ofiarę od jej dotychczasowego środowiska. To wszystko zmniejsza szansę na uzyskanie pomocy i wsparcia od bliskich, to wszystko sprawia, że sytuacja ofiary domowej przemocy staje się jeszcze bardziej beznadziejna. Cierpią również dzieci, będące świadkami domowej przemocy i – w mniejszym lub większym stopniu – również jej ofiarami. Widok kłócących się rodziców, widok przemocy stosowanej przez jednego z nich, to wszystko prowadzi do poważnych problemów emocjonalnych u dzieci, wychowujących się w domach pełnych przemocy i patologicznych sytuacji.

www.rebeliakultury.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here