Uczelnie w Poznaniu.

W Polsce na studiach wyższych różnego typu uczy się ponad 1300 tysięcy osób. Jesteśmy narodem, który lubi się uczyć a naukę podejmują zarówno młodzi absolwenci szkół średnich bezpośrednio po zdaniu matury jak również osoby nieco starsze, już pracujące. W chwili obecnej w naszym kraju działają 434 uczelnie wyższe, w tej liczbie 132 są uczelniami państwowymi.
Wśród wiodących ośrodków akademickich od lat jest stolica Wielkopolski. Wszystkie uczelnie w Poznaniu reprezentują najwyższe standardy kształcenia, które decydują o wysokiej jakości procesu dydaktycznego i wyników osiąganych przez studentów.
Osoby chcące studiować w Poznaniu mogą wybrać kierunek na jednej z siedmiu uczelni państwowych lub uczyć się w którejś z ponad trzydziestu wyższych szkół mających status uczelni niepublicznych.
Największą spośród poznańskich uczelni jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Szkoła założona po odzyskaniu niepodległości przez Polskę szybko stała się wiodącym uniwersytetem w Polsce. To uczelnia wyższa z tradycjami, wieloletnim doświadczeniem, z najlepszymi wykładowcami i doskonałą bazą dydaktyczną. Na UAM-ie są tysiące miejsc na bardzo atrakcyjnych kierunkach, a dla studentów spoza Poznania czekają miejsca w akademikach w kampusie uniwersyteckim. Zasoby biblioteczne uczelni są imponujące. Można z nich korzystać w sposób tradycyjny, ale także wypożyczać pozycje na platformie internetowej. W chwili obecnej na 285 kierunkach i specjalnościach studiów pierwszego i drugiego stopnia jest około 40 tysięcy studentów, na studiach doktoranckich kształci się około 1300 doktorantów oraz na 90 specjalnościach studiów podyplomowych uczy się prawie 3 tysiące studentów w różnym wieku.
Nowoczesną bazę dydaktyczną oraz zaplecze socjalne posiada również Politechnika Poznańska. Uczelnia obok tradycyjnych kierunków technicznych otwiera nowatorskie studia międzyobszarowe oraz kierunki dualne. Te ostatnie to przyszłość uczelni technicznych. Studia dualne są połączeniem nauki na uczelni z pracą zawodową. Ale nie oznacza to studiowania w formie zaocznej, przeciwnie – studia dzienne w ciągu dwóch – trzech dni w tygodniu i praca przez pozostałe dni. W ten sposób podczas studiów studenci łączą teorię z praktyką w sposób najlepszy ze wszystkich dostępnych. Absolwenci studiów dualnych nie muszą po zakończeniu nauki rozpoczynać stażu zawodowego – on już są w pełni wykwalifikowanymi specjalistami w swojej dziedzinie.
Studia międzyobszarowe Politechnika Poznańska prowadzi w porozumieniu z Uniwersytetem Adama Mickiewicza. Na początek zorganizowano eksperyment połączenia studiów na kierunku informatyka z filologią germańską. Rezultaty są doskonałe – niestety nie dla rynku pracy w Polsce, a dla rynków w krajach niemieckojęzycznych. Tam nasi specjaliści w zakresie informatyki są elitą zawodową. Wielu z nich ukończyło uczelnie w Poznaniu.
Pozostałe uczelnie stolicy Wielkopolski oferują studia wszystkich stopni na wielu ciekawych kierunkach i specjalnościach. Obok studiów dających wykształcenie wyższe uczelnie organizują również szereg studiów podyplomowych.

www.sebby.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here