Co to jest rękojmia i czym się różni od gwarancji?

Co to jest rękojmia i czym się różni od gwarancji?

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się dwóm pojęciom często spotykanym w kontekście zakupów i ochrony praw konsumenta – rękojmi i gwarancji. Pomimo że oba terminy dotyczą ochrony praw konsumentów, istnieją pewne różnice między nimi, które warto poznać. W tym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest rękojmia, jak się różni od gwarancji oraz jakie prawa przysługują konsumentom w przypadku wadliwego towaru.

Czym jest rękojmia?

Rękojmia jest to gwarancja udzielana przez sprzedawcę na jakość i zgodność towaru z umową. Zgodnie z polskim Kodeksem cywilnym, sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne towaru, które istniały w momencie jego wydania konsumentowi. Rękojmia dotyczy zarówno towarów nowych, jak i używanych.

W przypadku stwierdzenia wady towaru, konsument ma prawo zgłosić reklamację do sprzedawcy w terminie dwóch lat od daty zakupu. Sprzedawca ma obowiązek naprawić wadę towaru lub wymienić go na nowy, wolny od wad. Jeżeli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub nieproporcjonalnie kosztowna, konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Czym różni się rękojmia od gwarancji?

Podstawową różnicą między rękojmią a gwarancją jest to, że rękojmia jest ustawowym prawem przysługującym konsumentowi, podczas gdy gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem producenta lub sprzedawcy. Rękojmia jest więc bardziej powszechna i dotyczy każdego zakupu towaru od profesjonalnego sprzedawcy.

Gwarancja natomiast jest dodatkowym zabezpieczeniem udzielanym przez producenta lub sprzedawcę, które rozszerza prawa konsumenta w przypadku wadliwego towaru. Gwarancja może obejmować dłuższy okres ochrony, dodatkowe usługi serwisowe lub możliwość zwrotu towaru w określonym czasie.

Warto zaznaczyć, że gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza praw wynikających z rękojmi. Konsument ma zawsze prawo skorzystać z rękojmi, niezależnie od udzielonej gwarancji.

Prawa konsumenta w przypadku wadliwego towaru

W przypadku stwierdzenia wady towaru, konsument powinien jak najszybciej zgłosić reklamację do sprzedawcy. Reklamację można złożyć ustnie lub pisemnie, jednak zaleca się zachowanie dowodu zakupu oraz opisanie wady towaru w sposób możliwie precyzyjny.

Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, sprzedawca powinien naprawić wadę towaru lub wymienić go na nowy, wolny od wad. Jeżeli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub nieproporcjonalnie kosztowna, konsument ma prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji w terminie lub niezadowalającej odpowiedzi ze strony sprzedawcy, konsument może skorzystać z innych środków ochrony prawnej, takich jak skierowanie sprawy do sądu czy zgłoszenie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podsumowanie

Rękojmia i gwarancja są dwoma pojęciami związanymi z ochroną praw konsumenta. Rękojmia jest ustawowym prawem przysługującym konsumentowi i dotyczy jakości i zgodności towaru z umową. Gwarancja natomiast jest dobrowolnym zobowiązaniem producenta lub sprzedawcy, które rozszerza prawa konsumenta w przypadku wadliwego towaru.

W przypadku stwierdzenia wady towaru, konsument ma prawo zgłosić reklamację do sprzedawcy i żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Warto pamiętać, że gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza praw wynikających z rękojmi, a konsument zawsze ma prawo skorzystać z rękojmi, niezależnie od udzielonej gwarancji.

W przypadku problemów z rozpatrzeniem reklamacji, konsument może skorzystać z innych środków ochrony prawnej, takich jak skierowanie sprawy do sądu czy zgłoszenie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wezwanie do działania: Zapoznaj się z pojęciem rękojmi i różnicą między rękojmią a gwarancją! Sprawdź więcej informacji na stronie: https://www.paniodbani.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here